Start Page Бланк декларации о доходах в украине в 2012г


Бланк декларации о доходах в украине в 2012г


У разі якщо декларація заповнюється і подається уповноваженою на це особою, разом з декларацією заповнюється і подається додаток 1 до декларації. Значення рядка 11 декларації дорівнює значенню рядка 12 додатка 6 до декларації. Значення рядка 12 додатка 6 до декларації розраховується за такою формулою: колонка 4 рядка 01. Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно з урахуванням сплачених ним протягом року авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб та збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на підставі документального підтвердження факту їх сплати. Уплата начисленного налога на доходы должна быть произведена в срок до 15 июля года, который следует за истекшим налоговым периодом. В результаті я отримав збиток. В 2011 році я продав цінні папери, які придбав в 2010. У рядку 5 вказується податкова адреса платника податку: поштовий індекс, область, район, населений пункт місто, село, селище , вулиця, номер будинку, корпус, номер квартири, а також, за бажанням платника податку, контактні телефони робочий, домашній, мобільний та адреса електронної поштової скриньки. У декларації та додатках до неї не повинно бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень. У рядку 06 вказується сума чистого оподатковуваного доходу, розрахованого як різниця між доходом рядок 04 декларації і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності рядок 05 декларації. У колонці 3 вказується загальна сума нарахованого виплаченого доходу на користь платника податку протягом звітного податкового періоду з урахуванням податків і внесків, які відповідно до закону утримуються з таких доходів при їх виплаті. Почти все формы заполняются автоматически, поэтому какие-либо ошибки практически исключены. Говорят, что обязательно нужно прикладывать копии договоров купли- продажи и другие копии документов. У разі отримання таких доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток 3 до декларації. У разі отримання таких доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток 2 до декларації. Порядок заповнення декларації 1. У колонці "Реквізити документів, які підтверджують витрати" відображаються реквізити відповідних платіжних та розрахункових документів, зокрема квитанцій, фіскальних або товарних чеків, прибуткових касових ордерів, копій договорів, що ідентифікують продавця товарів робіт, послуг і їх покупця отримувача. У рядку 4 вказується реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті. Декларація подається до органу державної податкової служби в один із таких способів на вибір платника податку: а особисто платником податку або уповноваженою на це особою; б надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; в засобами електронного зв'язку в електронній формі у порядку, визначеному законодавством. Это чтоб потом вся Украина читала копии договоров, кому и за сколько продано? Указом Президента Российской Федерации от 18.


У рядку 5 вказується інформація щодо нотаріально посвідченої довіреності, на підставі якої уповноважена особа заповнює та подає декларацію номер, дата, ким посвідчено, термін дії.


У разі якщо декларація заповнюється і подається уповноваженою на це особою, разом з декларацією заповнюється і подається додаток 1 до декларації. У колонці 3 вказується загальна сума нарахованого виплаченого доходу на користь платника податку протягом звітного податкового періоду з урахуванням податків і внесків, які відповідно до закону утримуються з таких доходів при їх виплаті. У колонці 3 рядка 01. У разі заповнення та подання додатків до декларації позначкою х вказуються відповідні номери поданих додатків. Значення рядка 02 декларації дорівнює підсумковому значенню колонки 3 додатка 5 до декларації. Кожний об'єкт нерухомого майна відображається платником податку у відповідному рядку окремо із зазначенням його місцезнаходження країна, адреса , загальної і житлової площі квадратних метрів. Сума податку з іноземного доходу платника податку - резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку відповідно до законодавства України. Уплата начисленного налога на доходы должна быть произведена в срок до 15 июля года, который следует за истекшим налоговым периодом. Кроме того, декларацию по этой форме должны сдавать физические лица, с дохода которых не был удержан налог. У разі якщо результат розрахунку за цією формулою перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року, то значення рядка 05. Значення рядка 12 додатка 6 до декларації розраховується за такою формулою: колонка 4 рядка 01.

Related queries:
-> бланк альберт краснодар
Для Вашего удобства уведомления могут дублироваться на телефон или электронную почту.
-> планы конспекты уроков по математике по теме параллельные прямые
У рядку 8 вказується позначкою х , ким заповнена декларація самостійно платником податку або уповноваженою на це особою.
-> бланк для расчета пенсии бесплатно
Образец заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги супруга ГГС.
-> краткие конспекты химия 9 класс габриелян
У рядку 8 вказуються реквізити договору доручення на заповнення декларації номер, дата.
-> драйвер системной шины ua
Людині і так дано все що їй потрібно.
->SitemapБланк декларации о доходах в украине в 2012г:

Rating: 89 / 100

Overall: 84 Rates